ล่าสุด โปรโมชั่น

Sportbook ,casino,slots Welcome Bonus 100%
Sportbook ,casino,slots Welcome Bonus 100%

Sportbook ,casino,slots Welcome Bonus 100%

 

     
Sportsbook,casino,slots Welcome 100% 15x turnover Bonus Limit SGD200

 

This promotion is open for all KB99BET new registered members first deposit only.

 

Each member is only allowed to claim this promotion one(1) time.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
First Deposit = SGD100
100% Welcome Bonus = SGD100
Turnover required = 15 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+100) x 15 = 3000

 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook, Slot Games & Live Casino. Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirments.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
sbt6x3
sbt6x3

sbt6x3

5% AND 6% SPORTSBOOK TOP-UP BONUS

Sportsbook Top-Up 5%

2.5x turnover

Bonus Limit SGD200

Sportsbook Top-Up 6%

3x turnover

Bonus Limit SGD200

 

This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Bonus Limit is calculated on a daily basis and cut off time will be at 12mid-night.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Top Up Amount = SGD100
5% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 2.5 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+5) x 2.5 = 262.50

 

All draw or tie bets/wagers, cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook. Any bets placed on Live Casino, Number Games, Poker & forex  Tf esports Horse racing will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements.

Take note anyone caught rolling for bonus their account will be ban and all their deposit and winning will be forfeited .

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
slots topup 12%
slots topup 12%

slots topup 12%

5% AND 12% SLOTS TOPUP REBATES

SLOTS TOPUP  5%

5x turnover

Bonus Limit SGD300

SLOTS TOPUP  12%

11x turnover

Bonus Limit SGD300

 

This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Bonus Limit is calculated on a daily basis and cut off time will be at 12mid-night.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

5% topup rebates
Top Up Amount = SGD100
5% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 5 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+5) x 5 = 525

 

12% topup rebates
Top Up Amount = SGD100
12% Top-Up Bonus = SGD12
Turnover required = 11 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+12) x 11 = 1232

 

This Promotion is Eligible only for Slot Games. Any bets placed on Sports book, Live Casino, Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

  

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

 

อ่านเพิ่มเติม
2021-09-03
Slots turnover rebate up till 1.5%
Slots turnover rebate up till 1.5%

Slots turnover rebate up till 1.5%

SLOTS TURN OVER WEEKLY REBATES UP 1.5%

 

This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

Minimum deposit amount of SGD50 to qualify for this promotion.

 

Bonus Limit is calculated on a weekly basis  from Monday 0.00.00 to cut off time will be at Sunday 23.59.59.

 

Turnover requirements is not required.

0.85% minimum loss is $100 and above per week

1.15% minimum loss is $11,000 and above per week

1.5% minimum loss is $70,000 and above per week (only by invited  VIP member)

And must have at least 10k per day deposit requirement.

 

This Promotion is Eligible only for Slot Games. Any bets placed on Sports book, Live Casino, Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

  

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

 

 

อ่านเพิ่มเติม
2021-09-03
lrt10
lrt10

lrt10

WEEKLY 10% REBATE = No turnover required (Bonus Limit SGD5000)


SGD10000 =10% (Bonus Limit SGD5000)

This promotion is open for all KB99BET registered members. 

Minimum deposit amount of SGD50 to qualify for this promotion. 

The rebates calculation is from every Monday 0000HRS to Sunday 2359HRS and the rebates will automatically be credited into members account by 6pm every Monday. 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook, Slot Games & Live Casino. Any bets placed on Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion. 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions. 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2018-06-06
Happy Birthday Bonus
Happy Birthday Bonus

Happy Birthday Bonus

HAPPY BIRTHDAY FREE SGD30

BIRTHDAY SGD30 BONUS = 3x turnover (Bonus Limit SGD30)


This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

To qualify for the bonus, you must be an Existing KB99BET member and have made a minimum of $300 in a year.

 

To Claim this Bonus members are required to contact our operators from (7) days before to Actual DOB.

 

Members are to provide any prove showing their Full name and DOB as per our Records in system.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Birthday Bonus = SGD30
Turnover required = 3 times
Required turnover before withdrawal can be made = 30 x 3 = 90

 

This Promotion is Eligible only for Sportsbook,Casino and Slot Games. Any bets placed on Number Games, Poker & forex will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
5% Casino Top Up Bonus
5% Casino Top Up Bonus

5% Casino Top Up Bonus

5% AND 8% LIVE CASINO TOP-UP BONUS

Casino Top-Up 5%

5x turnover

Bonus Limit SGD300

Casino Top-Up 8%

8x turnover

Bonus Limit SGD300

 

This promotion is open for all KB99BET registered members.

 

Minimum deposit amount of SGD100 to qualify for this promotion.

 

Bonus Limit is calculated on a daily basis and cut off time will be at 12mid-night.

 

Turnover requirements must be met before withdrawal can be processed.

For example:-
Top Up Amount = SGD100
5% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 5 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+5) x 5 = 525

 

For example:-
Top Up Amount = SGD100
8% Top-Up Bonus = SGD5
Turnover required = 8 times
Required turnover before withdrawal can be made = (100+8) x 8 = 864

 

All draw or tie bets/wagers,cancelled or void bets/bets placed on (2) Opposite sides will not count towards rollover accumulations.

 

This Promotion is Eligible only for Live Casino, Sportsbook & Slot Games Tf esports. Any bets placed on Number Games, Poker & forex Horse racing will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements and are not applicable on this promotion.

Take note anyone caught rolling for bonus their account will be ban and all their deposit and winning will be forfeited .

 

 

Any bet places on two(2) opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any turnover requirements.

 

This Promotion cannot be used with any other Ongoing promotions.

 

KB99BET reserves the rights to decline any payout and suspend the account for investigation if there are any form of suspicious activities or third party software used. (All credits will be deemed void.)

 

KB99BET reserves the right to alter, amend or terminate this Promotion, or any aspect of it, at any time without prior notice.

อ่านเพิ่มเติม
2019-07-31
Terms and Conditions
Terms and Conditions

Terms and Conditions

Please kindly take note of our updated terms & conditions as we have made changes on our max bet limits due to feedbacks we received. For more detailed information, please visit https://www.kb99bet.com/en/promo or you may contact us.

 

Each member are strictly allowed to hold/create only 1 account with us ONLY Per contact, Per IP Address, Per bank Detail, Per Household. Abusers which violates our Terms & Conditions resulting in LOSSES incurred to company will have all Credits Void across all Suspected accounts created. (For multiple accounts please kindly contact us first.)

 

Any form of Transaction/Wagers carried out is Solely the Member’s Responsibility. It is also the Member’s own Responsibility to ensure that their Account details are Updated and not being Compromised. If the Member suspect that such is the case, he/she should inform us immediately for a password reset or update changes.

 

KB99BET will not be held Responsible in the event that any Transaction was declined by a financial institution due to incorrect personal details furnished by the member. Please inform our operators of any mistakes/changes in your personal particulars registered with us.

 

Members are to only use their registered bank account with us for all deposits and withdrawals. Contact our friendly operators for any change of bank account or for more details. Any transactions from a different bank account will not be accepted and will be refunded to the original transferred bank account.

 

Any Usage of Artificial Intelligence/Bots or Macro’s on our gaming platforms are strictly Prohibited, any users found using the above methods will be treated as Fraud/Syndicate betting and will have all Suspected accounts terminated and All credits forfeited.

 

Take note any one caught rolling for bonus their account will be ban and all their deposit and winning will be forfeited .

 

 

KB99BET reserves the Right to Void/Suspend any Bets if it is Evident that such Bets are placed/found to be an attempt by an Individual/Group/Syndicate to defraud us. Suspected accounts will be terminated and all credits deemed Void.

 

All Regular Bets/Wagers placed can neither be Changed, Void/Cancelled after confirmation, Please kindly Double check on all Bets placed before any confirmation.

Bets placed containing selections of odds lesser than 0.5 or 1.5 (decimal odds) are excluded in the turnover calculation. Draw/tie games, cancelled/void bets or opposite side betting will also not count as valid turnover.

 

For E-sports/E-games bets, Max Per Match is capped at SGD1000. 

 

Max payout on correct score & all parlay capped at SGD8000.

Example:-

Correct score capped at SGD8000 per match.

Parlay capped at SGD8000 for each set of bet ticket.

If payout exceeds SGD8000 not including own capital, payout will still be at SGD8000 only.

If bet tickets happens to have 2 identical bets on correct score and parlay then payout will be SGD8000 only.

Any winnings above our Capped limit will be considered void. Members are advised to place their bets according to our Payout limit to avoid any Misunderstandings.

 

Max payout for all special sportsbook odds are capped at max SGD1000 only.

Example of Special SportsBook Odds:-

First to Kick Off, First Corner, Last Corner, Total Corners, First Red Card, First Penalty, etc

Please check with our friendly operators for further verification on which are special odds. Any winnings above our Capped limit will be considered void. Members are advised to place their bets according to our Payout limit to avoid any Misunderstandings.

 

KB99BET operating hours is 24/7 daily all year round. Withdrawal is between 9am to 11pm daily and request must be sent during that time frame for withdrawal to be processed. Withdrawal max twice per day only and

Max withdrawal limit is at SGD10000 per day. Please take note that there is also a Minimum withdrawal limit of SGD30. 

 

Before any Approval of withdrawal request, KB99BET reserves the right to request from Members any form of Documentation as Proof of identity. Failure to furnish us with the said Documentation will result in Suspension/Termination of account and All Credits Void.

 

All deposits with Bonus handed out are required to have their respective turnovers achieved before any form of withdrawals can be made. Any players found placing bets on opposite side which will only result in (1) similar outcome will have their bonus void, turnover accumulation will not be accounted for that particular game/match.

 

Any form of bonus, promotion and/or special offers are subjected to its own terms. Members are Required to read and understand the terms Governing the Promotional Bonus/Offers received.

 

KB99BET reserves the Right to Reject/Forfeit/Cancel the Bonus Eligibility, Bonus amount and any Associated winnings from the Bonus of an Individual/Group/Syndicate following Suspicious/Common betting trends that could result in Generating Guaranteed profits and/or Guaranteed bonus eligibility.

 

In the event of Promotional Bonus abuse/Syndicate Bonus abusers KB99BET reserves the right to Reject/Forfeit/Cancel the Bonus handed out and the Winnings Associated with the Bonus from the respected gaming accounts will be Reset to (0) Zero Value.

 

KB99BET reserves the right to Revise/Amend or Cancel any Promotional Terms at any given point of time.

 

It is the members Responsibilties to check on any changes in our Promotional Terms and our General Terms & Conditions.

อ่านเพิ่มเติม
2018-05-17
สนุก

Happy Birthday Free SGD88

Secundus terror interdum captiss gluten est. Exemplars peregrinationes, tanquam castus fermium. Magnum, azureus visuss aliquando carpseris de lotus, regius compater. Species fortis abactor est. Cum danista prarere, omnes galluses promissio emeritis, lotus hibridaes.

อ่านเพิ่มเติม
Sep 18, 2018

เป็นที่นิยม ในความต้องการ

กีฬา1

เกมที่มี:

ฟุตบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, ฯลฯ ...

KLAS โป๊กเกอร์

เกมที่มี:

เท็กซัส, โอมาฮา, ตุรกีและอื่น ๆ ...

GD บ่อนคาสิโน

เกมที่มี:

บาคาร่ารูเล็ตกำถั่ว ฯลฯ ...

ล่าสุด ไม้ขีด

แนะนำ บ่อนคาสิโน